Contact Center là gì? Contact Center (còn gọi là trung tâm tương tác với khách hàng hay trung tâm liên lạc điện tử) là điểm tập trung trong bộ...
Những màn múa và những bài hát mang đậm không khí Noel và đầy sắc xuân Ngày 22 tháng 12 năm 2009, tại Hội trường Bách Khoa, Công ty...