Dữ liệu định hướng dành cho ngân sách trải nghiệm khách hàng

Là một chuyên gia về trải nghiệm khách hàng, bạn có khả năng thành thạo trong các mục tiêu định...

Cách Công nghệ Kết nối Có thể Giúp bạn Chăm sóc cho Đội ngũ Nhân viên Y tế của bạn

Cho dù họ đang phục vụ trong vai trò lâm sàng hay phi lâm sàng, các nhà cung cấp dịch...

3 Xu hướng Ảnh hưởng đến Trải nghiệm của Bệnh nhân trong Chăm sóc Sức khỏe

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang chú trọng hơn vào việc chăm sóc hơn bao...

Làm mới chiến lược Email dịch vụ khách hàng của bạn

Email có thể đã là một phần trong chiến lược contact center của bạn. Nhưng bạn có thực sự tận...

Trở lại Kiến thức nền về Phần mềm Call Center

Gần 3 triệu công việc liên quan đến dịch vụ khách hàng tồn tại ở Mỹ. Phần mềm call center...

Cắt giảm Chi phí ngành Bảo hiểm Bằng cách Nâng cao Trải nghiệm Khách hàng

Khách hàng mua bảo hiểm có thể rời đi vì giá cả, nhưng nhiều khả năng họ sẽ ở lại...

Tất cả trên Genesys Cloud CX

Hôm nay, chúng tôi tự hào tuyên bố Genesys Cloud CX ™ là dàn Hợp xướng Trải nghiệm hiện đại...