Châu Âu đã vượt qua Bắc Mỹ trở thành khu vực chi nhiều nhất cho dịch vụ thuê ngoài

Châu Âu đã vượt qua Bắc Mỹ và trở thành khu vực chi nhiều tiền nhất cho các  dịch vụ thuê ngoài so với các quốc gia khác trên thế giới.TPI, ông ty tư vấn các dịch vụ thuê ngoài, đã thực hiện một báo cáo về mức chi tiêu cho các dịch vụ thuê ngoài của các công ty G2000 được tạp chí Forbes bình chọn là các công ty thành công nhất trên thế giới.
Kết quả cho thấy, tính đến trước quý 3 năm 2009, các công ty G2000 có trụ sở đặt tại Châu Âu chi cho các hợp đồng thuê ngoài dịch vụ nhiều hơn hẳn so với các công ty G2000 có trụ sở đặt tại Mỹ và Canada.

Châu Âu đã vượt qua Bắc Mỹ trở thành khu vực chi nhiều nhất cho dịch vụ thuê ngoài
Châu Âu đã vượt qua Bắc Mỹ trở thành khu vực chi nhiều nhất cho dịch vụ thuê ngoài

Báo cáo của TPI về Tầm nhìn và xu hướng thị trường chỉ ra rằng cuối quý 3 năm 2009, các công ty G2000 Châu Âu đã chi cho các dịch vụ thuê ngoài với giá trị hợp đồng hằng năm là 30.6 tỉ USD, so với 28.4 tỉ USD đối với các công ty G2000 tại Mỹ và Canada.
Cũng theo báo cáo, từ cuối năm 2009 cho đến nay, Châu Âu vẫn là khu vực có mức chi tiêu cao nhất cho các dịch vụ thuê ngoài do các công ty G2000 thực hiện.
Trở lại thời điểm cuối năm 2008, các công ty G2000 có trụ sở đặt tại Mỹ và Canada đã chi nhiều hơn cho các dịch vụ thuê ngoài so với đối tác của họ ở những khu vực khác. Những công ty này thực hiện các giao dịch với giá trị hợp đồng hàng năm là 29.6 tỷ USD, trong khi các công ty G2000 ở Châu Âu mới chỉ chiếm 28.7 tỷ USD.

Nguồn: www.silicon.com

Biên dịch: Hieuhtm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853