Dịch vụ cung cấp giải pháp Contact Center

Các doanh nghiệp hiện nay có xu hướng thông qua hệ thống hỗ trợ khách hàng 24/7 nhằm gia tăng mức độ trung thành của khách hàng. Chúng tôi cung cấp giải pháp Chăm sóc khách hàng, gọi ra Telesale dành cho doanh nghiệp với các giải pháp đã triển khai thành công cho nhiều khách hàng :

  •  Giải pháp CIC: Được phát triển bởi hãng Interactive Intelligent của Mỹ
  •  Giải pháp MPCC: Được phát triển bởi hãng Minh Phúc (MP Telecom)
  •  Phần mềm quản lý thông tin khách hàng MP CRM : Được phát triển bởi Minh Phúc

business-solution-concept-blog-post

Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng đài Chăm sóc khách hàng và gọi ra có khả năng đáp ứng hầu hết các kênh đa phương tiện hiện nay:

  •  Thoại (Voice): Cho phép quản các cuộc gọi đến của khách hàng và các cuộc gọi đi từ tổng đài.
  •  Web: Cho phép giao dịch viên liên hệ trở lại khách hàng khi khách hàng để lại thông tin số điện thoại, email trên website
  •  Email: Cho phép quản lý thông tin yêu cẩu của khách hàng qua email
  •  Chat/instant messaging: Cho phép trao đổi trực tiếp qua chat giữa Agent và khách hàng
  •  Fax: Cho phép chuyển nhận Fax tự động

MP Telecom không chỉ cung cấp cho các doanh nghiệp hệ thống tốt nhất mà chúng tôi còn tư vấn giải pháp phù hợp nhất dựa trên quy trình và văn hoá doanh nghiệp của bạn.

MPTELECOM.COM.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853