Đối mặt với thách thức Quản trị ngày nay

Chính phủ của mọi quốc gia trên thế giới đều đang gặp thách thức chung:

 • Thông tin và trao quyền cho công dân
 • Tăng hiệu quả và trách nhiệm
 • Triển khai công nghệ với tốc độ và quy mô

Thông tin và trao quyền cho công dân
Trong khi internet đã cải thiện được quá trình tự phục vụ trong chính phủ, thì các cơ quan vẫn phải tự đấu tranh để theo kịp với khối lượng cuộc gọi, emails và phương tiện truyền thông xã hội là cần thiết để phục vụ công dân. Công dân ngày nay cần được trao quyền để:

 • Kiểm tra các tình trạng ứng dụng, các yêu cầu, và thủ tục thông qua một hệ thống IVR, nó có thể giảm thiểu số lượng cuộc gọi xuống gần 40% và cho phép nhân viên chính phủ có thể tập trung vào các yêu cầu phực tạp hơn.
 • Hoàn thành nhiều hơn các ứng dụng, biểu mẫu và tài liệu trực tuyến trước khi công dân có ý định từ bỏ công việc hoặc gọi điện tới hoặc đến tận cơ quan chính phủ để hỏi về vấn đề họ cần.  Tính năng click-để-chat và tính năng đồng-duyệt có thể hỗ trợ hiệu quả cho trang web của bạn.
 • Giảm thiểu việc lỡ hẹn với công dân, không thu gom đủ tiền phạt hoặc giảm việc nộp phí muộn khi các thông báo nhắc nhở được chính phủ tự động gửi đi/ nhận lại thông qua tin nhắn văn bản, điện thoại hoặc email.
 • Nhận/ gửi đi các cảnh báo đồng thời để bảo vệ an toàn cho người dân.

Tăng hiệu quả và trách nhiệm
Các cơ quan ngày càng kêu gọi ngân sách để cải thiện hiệu quả trung tâm liên lạc (contact center) và nghiệp vụ văn phòng (back office). 
Đây là sự kết hợp với mong muốn nâng cao trách nhiệm trong tổ chức và các đơn vị outsource. Giải pháp của MP Telecom cho phép bạn:

 • Chủ động quản lý các hạng mục công việc để tăng tốc độ giải quyết và loại bỏ việc chồng chéo các trường hợp phức tạp gây nên trì trệ kéo dài.
 • Định tuyến các cuộc gọi đến đúng người, đúng địa chỉ có thể giải quyết được vấn đề như các quy trình hay thủ tục phức tạp.
 • Lập kế hoạch và đào tạo nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực, giảm thiểu việc hao hụt và cung cấp cho đôi ngũ nhân sự định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
 • Nâng cao việc tuân thủ bằng cách sử dụng công cụ phân tích giọng nói để đánh giá cuộc gọi và hướng dẫn trực tiếp cho agent.
 • Nhận thấy rõ hơn kết quả việc thuê ngoài và bao quát được toàn bộ hoạt động bằng cách sử dụng một giải pháp duy nhất cả trong lẫn ngoài.

Triển khai công nghệ với Độ khả dụng, Tốc độ và quy mô

Bà Đoàn Thu Trang – Phó TGĐ MP Telecom và ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương – Tại Lễ công bố Tổng đài Tư vấn – Hỗ trợ Người tiêu dùng 18006838 ngày 06/03/2015
Bà Đoàn Thu Trang – Phó TGĐ MP Telecom và ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương – Tại Lễ công bố Tổng đài Tư vấn – Hỗ trợ Người tiêu dùng 18006838 ngày 06/03/2015

Nền tảng MP Telecom cloud cho phép các thành phố, khu vực:

 • Nhanh chóng thực hiện một giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực Contact Center và Back Office.
 • Có thể mở rộng hoặc thu hẹp quy mô khi nhu cầu biến động.
 • Phát triển việc triển khai từng bước, trong khoảng thời gian phù hợp với ngân sách và lịch trình của bạn.

Với các giải pháp contact center trên nền điện toán đám mây từ MP Telecom, bạn sẽ hoàn toàn tự tin về quyền năng sở hữu những trải nghiệm khách hàng tuyệt vời ngay bây giờ và trong tương lai trên tất cả các điểm tiếp xúc, các kênh giao tiếp và trên mọi tương tác với khách hàng.

MPTELECOM.COM.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853