1. Tôn trọng (Sự tôn trọng)

image

Nhận thức

 • “Bản ngã của một con người khi sinh ra và lớn lên, tồn tại và phát triển trong xã hội đều mưu cầu một nhu cầu cực kỳ cơ bản, đó là “được tôn trọng”. Tiền bạc, địa vị, danh tiếng hay thậm chí là nước mắt và xương máu được con người sẵn sàng đánh đổi lấy cái quyền “được tôn trọng” ấy. Vậy khi con người được tôn trọng, họ sẽ đem lại rất nhiều lợi ích và điều tốt đẹp.”
image

Hành động

 • Chúng ta hãy dành sự tôn trọng của mình tới mọi thứ xung quanh chúng ta, từ con người cho đến đồ đạc, lợi ích sẽ “hữu xạ tự nhiên hương”. Hãy tôn trọng trước, chúng ta nhất định sẽ được tôn trọng.
  Chúng ta tôn trọng tổ chức vì mỗi người là một phần của tổ chức đó.
 • Chúng ta tôn trọng khách hàng vì họ là người mang lại tiền bạc và danh tiếng cho chúng ta.
 • Chúng ta tôn trọng đối tác vì họ sát cánh cùng chúng ta trên một con đường.
 • Chúng ta tôn trọng đồng nghiệp vì không ai có thể làm việc một mình cả.
 • Chúng ta tôn trọng bản thân vì nếu không sẽ chẳng ai tôn trọng bạn cả.
 • Chúng ta tôn trọng công việc vì kết quả công việc sẽ định nghĩa bạn là ai.
 • Chúng ta tôn trọng vật dụng, thiết bị vì chúng là đúc kết của mồ hôi và nước mắt của ai đó.
 • Tôn trọng mọi người, tôn trọng vạn vật, thành công ắt sẽ đến với chúng ta.

2. Kỷ luật (Tính kỷ luật)

image

Nhận thức

 • Chúng ta nhận thức rằng “Kỷ luật tạo sức mạnh”. Chúng ta là một tập thể, để phát triển mạnh mẽ và vững chắc chúng ta không thể không xây dựng và thực hành các quy tắc chuẩn trong hành động. Chấp hành kỷ luật giúp chúng ta luôn làm đúng và có được kết quả tốt. Nêu cao tinh thần kỷ luật giúp chúng ta có một tập thể vững mạnh và đoàn kết.
image

Hành động

 • Chúng ta tôn trọng sự kỷ luật vì khi chúng ta tuân thủ nó, nó sẽ giúp chúng ta có được sự tôn trọng của những người xung quanh.
 • Chúng ta chấp hành kỷ luật một cách tự giác với một tâm thế chủ động.
 • Chúng ta xây dựng một nền nếp kỷ luật tốt để chứng minh với khách hàng và đối tác về sự chuyên nghiệp của MP Telecom.
 • Chúng ta đề cao kỷ luật để đảm bảo một sự công bằng trong tổ chức, chúng ta phấn đấu để tính kỷ luật luôn song hành trong công việc hàng ngày của chúng ta.
 • Chúng ta thực hành kỷ luật để cùng nhau tạo nên sức mạnh, giúp cho MP Telecom luôn phát triển bền vững.

3. Chủ động (Tính chủ động)

image

Nhận thức

image

Hành động

 • Chúng ta chủ động là chúng ta dám nhận trách nhiệm, dám nghĩ và hành động.
 • Chúng ta tự giác hoàn thành nhiệm vụ của mình với rất ít sự giám sát của người khác. Chúng ta tin rằng tính tự giác giúp chúng ta làm chủ công việc tốt hơn. Chúng ta tự giác trong quan sát, suy nghĩ, học hỏi và tháo gỡ công việc.
 • Chúng ta chủ động cũng là chúng ta sáng tạo ra công việc, sáng tạo ra cách giải quyết công việc thực sự ưu việt hơn.
 • Chúng ta chủ động là khi chúng ta nhìn nhận mọi việc theo hướng thực sự tích cực, khi mọi việc đều có thể giải quyết bằng cách này hay cách khác.
 • Chúng ta tâm niệm rằng: “Giải pháp ở quanh ta”. Vấn đề là chúng ta có chủ động tìm kiếm, và tìm kiếm trong bao lâu mà thôi.

4. Thích ứng (Khả năng thích ứng nhanh)

image

Nhận thức

image

Hành động

 • Chúng ta tự nhận thức để thay đổi, coi sự thay đổi như không khí để thở vậy. Chúng ta liên tục tư duy, điều chỉnh và vá lỗi hệ thống tổ chức.
 • Chúng ta luôn gắn liền sự thay đổi với tư duy hệ thống.
 • Chúng ta nhạy cảm với sự thay đổi để có thể chủ động đón đầu sự thay đổi trước khi nó đến.
 • Chúng ta cạnh tranh và chiến thắng bằng khả năng thích ứng nhanh, thay đổi nhanh hơn.

5. Đồng đội (Tinh thần đồng đội)

image

Nhận thức

image

Hành động

 • Chúng ta chấp nhận không thể tránh khỏi những mâu thuẫn trong quan hệ cá nhân cũng như trong công việc. Chúng ta sẵn sàng đối thoại và đạt được sự đồng thuận vì công việc.
 • Chúng ta quan niệm rằng: “Một người bị lỗi, cũng như MP Telecom bị lỗi”. Hỗ trợ một người là hỗ trợ cả MP Telecom, trong đó có chính bản thân chúng ta.
 • Chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp và khả năng của họ.
 • Chúng ta sẵn sàng cam kết với công việc và chịu trách nhiệm với những cam kết đó.
 • Chúng ta đề cao tiếng cười và sự chia sẻ trong công việc cũng như trong cuộc sống.
1900 585853