Insourcing luôn là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp
Insourcing luôn là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp
Insourcing luôn là lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp

Ngược lại với outsourcinginsourcing thường được định nghĩa như việc ủy quyền một phần hoạt động sản xuất cho một bộ phận chuyên biệt, nằm ngay bên trong doanh nghiệp, nhưng lại độc lập đối với bộ máy của doanh nghiệp đó. Insourcing là quyết định kinh doanh thường được đưa ra nhằm duy trì các hoạt động kinh doanh trọng yếu, hoặc để đảm bảo năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
Insourcing được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất chuyên biệt nhằm giảm chi phí về thuế, lao động (ví dụ: lao động Mỹ thường rẻ hơn lao động Châu Âu), chi phí đi lại, v.v.

MPTELECOM.COM.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900 585853