• Trụ sở chính

  10th Floor, SUDICO Building, Me Tri Str., My Dinh 1, Nam Tu Liem Dist, Ha Noi

  Tel: +84-4-3577-1608 / +84-4-3577-1609

  Email: info@mptelecom.com.vn

  Fax: +84-4-3787-8212

  Website: http://www.mptelecom.com.vn

 • Chi nhánh Hà Nội

  S5-7 Block, Trieu Khuc, Thanh Tri, Ha Noi

  Tel:+84-4-3552-8641

  Email: info@mptelecom.com.vn

  Fax: +84-4-3552-8642

  Website: http://www.mptelecom.com.vn

 • Chi nhánh Đà Nẵng

  06 Tran Phu, Hai Chau, Da Nang City

  Tel:+84-511-394-5676 / +84-511-394-5678

  Email: info@mptelecom.com.vn

  Fax: +84-511-394-5676

  Website: http://www.mptelecom.com.vn

 • Chi nhánh Hồ Chí Minh

  36-38A Tran Van Du, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City

  Tel:+84-8-7300-7979

  Email: info@mptelecom.com.vn

  Fax: +84-8-6293-6896

  Website: http://www.mptelecom.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *