Mỗi phòng ban một sáng kiến để khách hàng ngày càng hài lòng
Mỗi phòng ban một sáng kiến để khách hàng ngày càng hài lòng

Nhằm đẩy mạnh hoạt động gắn kết 3 miền, thắt chặt tình cảm trong toàn thể công ty. Năm 2013, tổng hội Minh Phúc phát động phong trào cải tiến sáng kiến “ Tài nguyên hữu han, sáng tạo là vô hạn”  góp phần tạo cơ hội cho các cá nhân phát huy ý tưởng, thể hiện khả năng và tiếng nói của bản thân với ban lãnh đạo toàn công ty. 

Cuộc thi là sự khẳng định các thành viên trong ngôi nhà chung Minh Phúc không chỉ luôn hoàn thành công việc được giao mà còn không ngừng có các ý tưởng, sáng kiến, xây dựng hoàn thiện các quy trình, qui định nhằm tăng năng suất lao động, xây dựng hình ảnh văn hóa Công ty và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ.
Sau hơn 3 tháng phát động và triển khai phong trào Cải tiến sáng kiến, do BCH Tổng hội, và Ban Cải tiến sáng kiến phối hợp, đã có gần 100 bài dự thi. Trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt dựa trên các tiêu chí mới mẻ, hiệu quả và khả thi, Ban Cải tiến sáng kiến đã chọn ra 8 ý tưởng cải tiến, sáng kiến đáp ứng được các tiêu chí của phong trào. Đó là các ý tưởng cải tiến, sáng kiến sau:

STT Tác giả Chi nhánh  Ý tưởng cải tiến, sáng kiến Giá trị đem lại
1 Trương Thị Quỳnh Trang Hà Nội Sự giao tiếp chào hỏi giữa nhân viên trong cùng công ty Xây dựng hình ảnh văn hóa Công ty
2 Trịnh Năng Lượng Hà Nội Tiện ích tra cứu, cập nhật dịch vụ Gia tăng giá trị dịch vụ và nâng cao chất lượng hiệu quả công việc
3 Đỗ Thanh Thủy Hà Nội Tổng đài của niềm tin, vui vẻ, thân thiện Xây dựng hình ảnh văn hóa Công ty
4 Hoàng Huệ Linh Hà Nội Phân bổ gió của điều hòa Giảm chi phí, phát huy hiệu quả của hệ thống điều hòa
5 Đặng Thanh Nam Đà Nẵng Thiết lập hệ thống DNS phân giải tên miền giúp Điện thoại viên nhớ các đường link dễ dàng hơn. Gia tăng giá trị dịch vụ, sản phẩm và nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo
6 Phạm Thùy Giang Đà Nẵng Bảng tin sơ đồ tổ chức Xây dựng hình ảnh văn hóa Công ty
7 Hồ Đắc Duy Hồ Chí Minh Sử dụng thang máy thông minh  Giảm chi phí, phát huy hiệu quả của hệ thống thang máy
8 Trần Xuân Thắng Hồ Chí Minh Áp dụng KMS vào hoạt động nội bộ công ty Gia tăng giá trị dịch vụ, sản phẩm trong nội bộ

Ban lãnh đạo Công ty đã biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân/ tập thể đã có các ý tưởng cải tiến, sáng kiến đã gửi về tham gia phong trào.

Ang Nguyễn Phương Hà - Giám đốc kỹ thuật IT - Chủ tịch quỹ cải tiến sáng kiến, chị Trần Thị Việt Hòa (bên trái) - Giám đốc nhân sự trao giải thưởng và bằng khen cho bạn Hoàng Huệ Linh
Ang Nguyễn Phương Hà – Giám đốc kỹ thuật IT – Chủ tịch quỹ cải tiến sáng kiến, chị Trần Thị Việt Hòa (bên trái) – Giám đốc nhân sự trao giải thưởng và bằng khen cho bạn Hoàng Huệ Linh
Chị Hà Thị Đan Phượng (ở giữa) - Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng, trao giải cho 2 bạn Phạm Thùy Giang (bên trái) và bạn Đặng Thành Nam (bên phải)
Chị Hà Thị Đan Phượng (ở giữa) – Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng, trao giải cho 2 bạn Phạm Thùy Giang (bên trái) và bạn Đặng Thành Nam (bên phải)

Tám ý tưởng cải tiến, sáng kiến có tên trên sẽ được trao giải “Ghi Nhận” với mức tiền thưởng 1.000.000 đ/ giải. Quá trình triển khai thực hiện các sáng kiến sẽ được đánh giá, tổng kết vào cuối năm 2013 để trao các giải Nhất, Nhì, Ba theo quy chế của phong trào đã qui định. 

MPTELECOM.COM.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853