tuyen-dung-nhan-su

Khi con người – lao động trở thành nguồn vốn hữu hình trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, nhu cầu tìm kiếm nhân lực trở thành một phần tất yếu trong công tác đào tạo và tuyển dụng nhân lực.

Khái niệm dịch vụ tuyển dụng nhân lực

Xuất hiện không quá lâu nhưng cụm từ Headhunting hay headhunter ngày càng quen thuộc. Headhunting là cụm từ chỉ việc những người làm trong nhóm ngành HR – HUMAN RESOURCE chuyên đi săn chất xám, nhân tài theo các đơn đặt hàng từ các công ty khách hàng hoặc cho chính công ty mình.

HR

Quy trình dịch vụ tuyển dụng nhân sự

Client (có nhu cầu tuyển dụng nhân sự)  (1)—–> Headhunter  (2)——-> Candidate (có nhu cầu việc làm – hay nhảy việc) (3)——-> Client.

Mô tả dịch vụ 

 • Xác định các ứng viên tài năng nhất, phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng
 • Thuyết phục và đàm phán để đưa ra thỏa thuận tốt nhất cho khách hàng và ứng viên
 • Cung cấp cho khách hàng chất lượng, sự chính xác và hiệu quả chi phí cao nhất với các giải pháp được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của KH.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ Head Hunting

 • Cung cấp nhân sự cấp cao đúng như mong đợi
 • Rút ngắn thời gian tuyển dụng
 • Giảm chi phí tuyển dụng nhân sự cấp cao
 • Góp phần điều chính chính sách, đãi ngộ để giữ chân nhân tài

Tại sao nên hợp tác với MP Telecom

 • Đúng người
 • Đúng giá trị
 • Đáng tin cậy
 • Đảm bảo trách nhiệm
 • Đáp ứng nhu cầu trên toàn quốc

Mọi thông tin liên hệ xin gửi về Email info@mptelecom.com.vn
Hotline: +84 906 202 098 – Tel: +84-4-3577 1608/ 3577 1609

MPTELECOM.COM.VN

労働者が企業者の全活動に有形資本になるとき、人事のニーズも採用及びトレーニングに不可欠のな一部になっているものです。

人事採用サービスの概念
最近表現されてきたばかりにも関わらず、”Headhunting”及び” headhunter”のフレーズはますます一般的になりました。”Headhunting”フレーズとは取引先又は自分会社の注文書により人材を探すHR –(HUMAN RESOURCE)分野の人方について言うフレーズです。
人事採用サービスのプロセス
クライアント(人事採用のニーズを持つお取引先)→Headhunter→候補者(仕事のサーチのニーズを持つ人事)→クライアント
サービスについて

 • クライアントのニーズにより最優秀及び最適用な候補者を特定すること。
 • クライアント及び候補者に最良な結果を出すように説得・交渉をすること。
 • クライアントのニーズを満たすように特徴的な設計方法で品質・正確性・コストについて最良なことをクライアントへ提供すること。

Head Hungting サービスを利用することの利点

 •  適用な時期に人事を提供すること。
 • 採用期間を短縮すること。
 • 高級な人事にの採用コストを削減すること。
 • 人材を維持するように待遇制度の調整に貢献すること。

MPテレコムと取引することの利点

 •  適用的。
 • 適正なコスト。
 • 信頼性が有る。
 • 責任性があること。
 • 全国にニーズを満たすこと。

質問は下記のアドレスまで問い合わせください: メールアドレス:BPO-MPT@mptelecom.com.vn
スカイプ: mp.telecom 電話番号: +81-03-6869-7817

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853