Hằng ngày bạn vẫn thường nghĩ: Có ai đó muốn nói chuyện với bạn? Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn? Có ai đó biết ơn...
1900 585853