Ngày 03/11/2017, Công Ty TNHH Minh Phúc (có trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Tổng Giám Đốc là ông Nguyễn Việt Trung, sau đây gọi là MP) cùng với Công ty JP Media Direct Co., Ltd (có trụ sở tại Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Nhật Bản, CEO là ông Naoki Nakashima, sau đây gọi là JPMD) và Công ty Nishikawa Communications Co., Ltd (có trụ sở chính tại Aoyagi-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Nhật Bản, Tổng Giám Đốc là ông Eiichi Nishikawa, sau đây gọi là NICO) đồng ý về việc thành lập Công ty liên doanh mà MP, JPMD và NICO cùng góp vốn.
Sứ mệnh của công ty liên doanh BPO.MP là thực hiện các dịch vụ về nghiệp vụ BPO (thuê ngoài quy trình doanh nghiệp) trong lãnh thổ Việt Nam, triển khai thúc đẩy phát triển dịch vụ và ngành nghề sẽ dung hợp các know-how của JPMD, NICO, và MP.
Mục tiêu phát triển của công ty TNHH BPO.MP là kết hợp ưu thế của hai nền văn hóa Việt – Nhật, tận dụng thế mạnh của doanh nghiệp hai nước để nhằm cung cấp các dịch vụ BPO đạt chất lượng quốc tế cho các khách hàng tại Việt Nam và trên thế giới.   
Các dịch vụ chính của BPO.MP bao gồm:

  • Nhập liệu & Xử lý dữ liệu
  • Dịch vụ gia công tài chính / kế toán
  • Xử lý ảnh
  • Biên phiên dịch

Thông tin về Công ty Liên doanh BPO.MP

Logo Công ty: logo-mpbpo
Tên giao dịch tiếng Việt:  CÔNG TY TNHH BPO.MP
Tên Công ty tiếng Anh:  BPO.MP COMPANY LIMITED
Địa chỉ:  Số 06 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Phone:  02363 945 679
Fax:  02363 945 678
Email:  info@mpbpo.com.vn
MST:  0401860838
Website:  www.mpbpo.com.vn


Việc thành lập công ty liên doanh BPO.MP bởi 3 công ty: CP JP Media Direct, TNHH MP và CP Nishikawa Communications sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương Việt – Nhật, thúc đẩy sự phát triển của ngành BPO Việt Nam, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước.

MPTELECOM

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900 585853