Sơ đồ minh họa hệ thống IVR
Sơ đồ minh họa hệ thống IVR

IVR (Interactive Voice Response) là một hệ thống trả lời điện thoại được điện toán hoá. Nó hướng dẫn người gọi đến những chọn lựa họ cần bằng cách bấm số theo một danh sách liệt kê sẵn (voice menu). Nói chung hệ thống này gồm có một giọng nói được thâu sẵn từ trước, người gọi chỉ việc bấm số trên bảng số điện thoại là có thể chọn điều mình muốn, như bấm số 1 hoặc số 2. Vài hệ thống IVR có thể nhận ra những câu đơn giản như yes, no, agents, v.v.
Có những dịch vụ không cần đến nhân viên trực máy như vào xem các chương mục ngân hàng, cung cấp địa chỉ và giờ giấc làm việc của các cơ quan, nên hệ thống này rất tiện lợi. Ngoài việc sàng lọc nhu cầu của người gọi, IVR còn có công dụng gom góp những thông tin cần thiết của người gọi trước khi người gọi được tiếp chuyện.

MPTELECOM.COM.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *