Truyền thông hợp nhất là gì

Truyền thông hợp nhất (UC – Unified Communications) là sự tích hợp của các dịch vụ giao tiếp theo thời gian thực như tin nhắn tức thời (chat), thông tin hiện diện, điện thoại (bao gồm hệ thống IP Phone), hội nghị truyền hình, chia sẻ dữ liệu, kiểm soát cuộc gọi và nhận dạng giọng nói với các dịch vụ giao tiếp không theo thời gian thực như tin nhắn hợp nhất (tích hợp thư thoại, e-mail, tin nhắn SMS và fax ). 
UC không phải là một sản phẩm đơn nhất, mà là tập hợp các sản phẩm cung cấp một giao diện người dùng thống nhất và phù hợp, đồng thời người sử dụng được trải nghiệm trên nhiều thiết bị và các loại phương tiện truyền thông khác nhau.

Truyền thông Hợp nhất là gì?

Truyền thông hợp nhất là gì?

Theo nghĩa rộng, UC có thể gồm tất cả các hình thức truyền thông được trao đổi thông qua mạng TCP / IP, bao gồm các hình thức truyền thông khác như Truyền hình qua Giao thức Internet (IPTV) và Truyền thông Kỹ thuật số Signage khi các hình thức này trở thành một phần tích hợp của quá trình triển khai mạng thông tin liên lạc; đồng thời nó có thể được chỉ định như các kênh truyền thông theo hướng 1 -1 hoặc 1 – nhiều. UC cho phép một cá nhân gửi tin nhắn trên một phương tiện và nhận được thông tin đó trên một phương tiện khác. Ví dụ, khi một người nhận được một tin nhắn thư thoại, anh ta có thể chọn cách truy cập vào nội dung của nó thông qua hệ thống e-mail hoặc điện thoại di động. Nếu người gửi đang hiển thị trực tuyến (theo thông tin hiện diện của người đó) và gần đây vẫn nhận cuộc gọi, nội dung phản hồi có thể được gửi đi ngay lập tức qua giao diện chat văn bản hoặc cuộc gọi video. Nếu không, nội dung phản hồi có thể được gửi đi dưới dạng tin nhắn không theo thời gian thực và có thể được truy cập thông qua một loạt các phương tiện truyền thông khác nhau.

Theo Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853