Viettel đưa trung tâm chăm sóc khách hàng miền Bắc vào hoạt động

Viettel đưa trung tâm chăm sóc khách hàng miền Bắc vào hoạt động

Trung tâm chăm sóc khách hàng mới của Viettel

Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa khai trương và đưa vào sử dụng Trung tâm Chăm sóc Khách hàng miền Bắc tại Hà Nội.

Trước đó, nhà mạng này cũng đã khai trương Trung tâm Chăm sóc Khách hàng miền Nam tại Tp.HCM vào cuối tháng 7/2009.
Như vậy, hai trung tâm chăm sóc khách hàng của Viettel có gần 5.500 nhân viên trực tổng đài, có khả năng tiếp nhận 30.000 cuộc gọi/giờ vào hệ thống trả lời và 15.600 cuộc đồng thời vào hệ thống trả lời tự động (IVR).

Viettel đưa trung tâm chăm sóc khách hàng miền Bắc vào hoạt động

Khả năng đáp ứng các cuộc gọi của khách hàng hiện tại của Viettel đã cao hơn 12% – 13% so với chỉ tiêu quy định của ngành.

Viettel cho biết, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng miền Bắc sẽ là kênh tiếp nhận trực tiếp các trường hợp báo hỏng, sửa chữa dịch vụ hoạt động 24/24h. Toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin, phản hồi thông tin cho khách hàng đều được cập nhật vào phần mềm đảm bảo việc theo dõi tiến độ khắc phục lỗi sẽ được thực hiện trong thời gian nhanh nhất.

Cùng với việc tổ chức bộ máy chăm sóc khách hàng tại 61/61 tỉnh, thành phố khác nhằm phục vụ các khách hàng tại các địa phương, trong thời gian tới, hai trung tâm chăm sóc khách hàng này sẽ thành lập thêm phòng hướng dẫn sử dụng dịch vụ, cài đặt dịch vụ trực tiếp cho khách hàng.
Để liên hệ với hai trung tâm này, khách hàng có thể gọi qua đường đường dây miễn phí 18008119, hoặc đường dây nóng 19008198 (200đồng/phút).

Theo VnEconomy

[:en]Viettel put the customer care center in the North into operation

Viettel’s new customer care center

Viettel Telecom Company (Viettel Telecom) has just opened and put into use the Northern Customer Care Center in Hanoi.

Previously, this network operator also opened the Southern Customer Care Center in Ho Chi Minh City at the end of July 2009.
Thus, Viettel’s two customer care centers have nearly 5,500 employees on call, capable of receiving 30,000 calls/hour into the answering system and 15,600 simultaneous calls into the automatic answering system (IVR). ).
Viettel’s ability to respond to calls from existing customers is 12% – 13% higher than the industry’s prescribed target.

Viettel said that the Northern Customer Care Center will be the channel to directly receive reports of damage, repair services operating 24/24h. The entire process of receiving, processing information, giving feedback to customers is updated in the software to ensure that the tracking progress of error correction will be done in the fastest time.

Along with the organization of customer care apparatus in 61/61 other provinces and cities to serve customers in other localities, in the near future, these two customer care centers will establish more orientation rooms. Service manual, direct service installation for customers.
To contact these two centers, customers can call the toll-free line 18008119, or the hotline 19008198 (VND 200/minute).

According to VnEconomy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853