Sau hơn 18 tháng trong tình hình kinh tế khó khăn khi hầu hết các trung tâm liên lạc buộc phải ưu tiên giảm chi phí hơn là nâng cao trải nghiệm của khách hàng, một cuộc khảo sát gần đây đối với các giám đốc điều hành của trung tâm liên lạc do Frost & Sullivan thực hiện cho thấy hầu hết các tổ chức chăm sóc khách hàng đang có kế hoạch thực hiện một số khoản đầu tư vào cải thiện sự hài lòng của khách hàng và trải nghiệm của khách hàng.

6668-F&S

MPTELECOM.COM.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853