92823-66995-InIn Recorder
Đối với mọi khía cạnh của ghi âm
Giải quyết tranh chấp. Các báo cáo và chi tiết tương tác được ghi lại giúp giải quyết các tranh chấp của khách hàng, đồng thời cung cấp bằng chứng trong các tình huống tuân thủ quy định để bảo vệ khỏi các khoản tiền phạt và chi phí pháp lý có thể xảy ra.
Đào tạo đại lý mới. Bổ sung các chương trình đào tạo cho cả nhân viên tại trung tâm và từ xa bằng cách sử dụng bản ghi màn hình và bản ghi cuộc gọi được phân phối dễ dàng. Các tương tác được ghi lại giúp các nhân viên mới biết được các cách xử lý tương tác “đúng” và “sai”.
Đào tạo cải tiến đại lý. Sử dụng bản ghi cuộc gọi và màn hình để nhấn mạnh các phương pháp hay nhất cho cả những nhân viên có kinh nghiệm nhất.
Cải tiến quy trình. Xác định các cách để quản lý tốt hơn các tác nhân và quy trình tương tác. Các bản ghi cũng cung cấp các điểm chuẩn để cải thiện bộ kỹ năng của nhân viên hỗ trợ và cách các kỹ năng áp dụng cho các loại tương tác khác nhau.

MPTELECOM.COM.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853