Cuộc khảo sát dành cho người tiêu dùng được thực hiện cụ thể cho những cá nhân không có tương tác trực tiếp với một doanh nghiệp trong 12 tháng qua; ví dụ: đặt hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại, trò chuyện trên web hoặc loại tương tác tương tự. Cuộc khảo sát chuyên nghiệp nhắm đến các chuyên gia CNTT và các nhà lãnh đạo chăm sóc khách hàng trong tất cả các ngành, những người chịu trách nhiệm về công nghệ đằng sau trải nghiệm khách hàng tuyệt vời.

80176-Inin

MPTELECOM.COM.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853