Ông Trần Trọng Thịnh, Trưởng phòng CSKH – VMS MobiFone, cho biết:

“Việc sử dụng BPO của doanh nghiệp là nhằm tối ưu hóa nguồn lực của doanh nghiệp, hơn nữa, ngày càng đáp ứng tốt hơn những kỳ vọng của khách hàng, và tiết kiệm chi phí tối đa nhất cho đơn vị.
Với nhiệm vụ đáp ứng tốt nhất yêu cầu hỗ trợ của khách hàng qua điện thoại, chúng tôi đã quyết định phải outsource ra bên ngoài, thuê đối tác ngoài trả lời khách hàng qua điện thoại. Một trong những đối tác hợp tác với chúng tôi trong lĩnh vực này đó là Công ty Minh Phúc. Minh Phúc đã đáp ứng được tốt nhiệm vụ trả lời khách hàng qua điện thoại này.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853