[:vi]Từ tháng 4 năm 2008, Công ty Minh Phúc đã cung cấp dịch vụ Chăm sóc Khách khách hàng qua điện thoại cho Công ty VinaPhone trên toàn quốc.[:en]Ms...
[:vi]TP. CSKH - VMS MobiFone [:en]Use of the BPO business is to optimize the resources of enterprises, more and more better meet the expectations of customers......
1900 585853