I. Nội dung dịch vụ:
Các loại ngôn ngữ có thể đối ứng: tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Indonesia.
II. Dịch vụ Biên dịch:
1. Dịch vụ công chứng biên dịch.
2. Biên dịch văn bản hành chính, tài liệu xuất nhập khẩu, danh sách đăng ký.
3. Bản sĩ dạng kỹ thuật, bản vẽ, bản thiết kế.
4. Văn bản thông thường như đơn xin việc, giấy viết tay.
5. Tin tức truyền thông, báo.
6. Tin tức ở sổ tay, sách.
7. Truyện tranh, Game online, phim ảnh.
III. Dịch vụ Phiên dịch:
1. Phiên dịch tuần tự hoặc đồng thời trong hội nghị, hội nghị chuyên đề, hội thảo.
2. Phiên dịch trong và ngoài nước.
3. Phiên dịch đàm thoại kinh doanh.
4. Phiên dịch tuần tự hoặc đồng thời trong hội nghị trong công ty, hội nghị kỹ thuật, chương trình kiến tập, khảo sát.
5. Phiên dịch phân xưởng, hiện trường.
II. Ưu điểm:
1. Nhân lực chuyên nghiệp:
Với mục tiêu ưu tiên chất lượng cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia người Nhật, nhân viên biên dịch, phiên dịch tiếng Nhật có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng những thông tính mang tính chuyên nghiệp với những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm biên dịch, phiên dịch phong phú.
2. Tiến trình đảm bảo chất lượng Biên dịch, phiên dịch:
Chúng tôi tuân thủ nguyên tắc tiến trình dịch vụ để đảm bảo chất lượng Biên dịch.
3. Tuân thủ kỳ hạn:
Chúng tôi sẽ giao hàng bằng văn bản biên dịch theo đúng số lượng yêu cầu, tuân thủ kỳ hạn và chất lượng tốt nhất. Tuỳ theo số lượng trang và tài liệu, chúng tôi cũng có dịch vụ biên dịch văn bản trong vòng 24~48h.
4. Năng lực cạnh tranh giá cả:
Chúng tôi sẽ biểu thị giá cả tối ưu và rõ ràng nhất dành cho khách hàng.
5. Duy trì chặt chẽ, triệt để:
Đối với những tài liệu đã được giao, chúng tôi sẽ xử lý để những người không liên quan không thể xem được.

 

I. サービス内容
対応可能な言語:日本語、英語、ベトナム語、韓国語、中国語、タイ語、ラオス語、インドネシア語
II. 翻訳サービス
1. 翻訳の公証取得サービス
2. 行政文書、輸出入書類、登記簿の翻訳
3. 技術仕様書、図面、設計の文書
4. 申込書、手紙といった通常文書
5. 報道、メディアのニュース
6. 本、マニュアル、メニュー等
7. アニメ、オンラインゲーム、ドラマ
III. 通訳サービス
1. 会議、シンポジウム、セミナーなどでの同時通訳や逐次通訳
2. 国内外のアテンド通訳
3. ビジネス交渉の通訳
4. 社内会議、技術会議、研修プログラム、視察などでの同時通訳や逐次通訳
5. 工事現場の通訳
II. 特長
1. プロフェッショナル人材
品質第一という信念のもと、様々な分野における経験を持つ日本語の翻訳者・通訳者、日本人の専門家を揃えています。豊富な翻訳・通訳経験と専門知識を持ち合わせたコミュニケーションのプロで、お客様の期待に応えます。
2. 翻訳・通訳の品質確保のプロセス
品質の翻訳を確保するために、サービスのプロセスを厳守します。
3. 納期厳守
ご依頼の量にかかわらず、時間を厳守し、品質の高い翻訳文書を納品します。書類およびページの数によっては、24~48時間以内の文書翻訳サービスもあります。
4. 価格競争力
お客様に対して、明白かつ最適な価格をご提示します。
5. 徹底した緊密保持
お預かりした書類は関係者以外が閲覧できないように取扱われています。
質問は下記のアドレスまで問い合わせください: メールアドレス:BPO-MPT@mptelecom.com.vn
スカイプ: mp.telecom 電話番号: +81-03-6869-7817

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853