Nét đẹp Call Agent Vừa qua, tại Chi nhánh Đà Nẵng thuộc Công ty TNHH Minh Phúc đã tổ chức Cuộc thi Nét đẹp Call Agent, thu hút rất...