Sự thiếu phối hợp trong quy trình làm việc là khó khăn đầu tiên mà tổ chức sẽ gặp phải do thiếu sự liên kết giữa các thiết bị liên lạc của cá nhân/tổ chức. Tiếp đến, sự rối loạn trong công việc là hệ quả tất yếu khi quy trình làm việc bị gián đoạn. Công việc bị trì hoãn, khách hàng không hài lòng dẫn đến hậu quả cuối cùng cho doanh nghiệp là lợi nhuận giảm. Chính những vấn đề này khiến cho các CIO buộc phải tìm đến Truyền thông hợp nhất.

30408-IC

MPTELECOM.COM.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 585853