Hệ thống định tuyến cuộc gọi tự động Trong ngành điện thoại, Phân phối Cuộc gọi Tự động (ACD – Automatic Call Distributor) là một thiết bị hoặc một hệ...
1900 585853