ISO tài sản quan trọng trong khâu quản lý của MP Telecom Trong môi trường kinh doanh hiện nay, việc ban lãnh đạo một doanh nghiệp lựa chọn áp...
Văn hóa dịch vụ thân thiện ở công ty Minh Phúc Con người Con người là tài sản quý nhất và cũng là yếu tố thành công của mọi...
1. Tôn trọng (Sự tôn trọng) Nhận thức Bản ngã của một con người khi sinh ra và lớn lên, tồn tại và phát triển trong xã hội đều mưu...

MP Telecom

  • 14/08/2014
Công ty TNHH Minh Phúc (MP Telecom) là công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ Contact Center và Business Process Outsourcing...
1900 585853