Bộ phận chăm sóc khách hàng qua điện thoại (contact center) vẫn luôn được coi là “bộ mặt” của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khá nhiều doanh nghiệp còn dè dặt khi...

IVR là gì

  • 16/04/2011
Sơ đồ minh họa hệ thống IVR IVR (Interactive Voice Response) là một hệ thống trả lời điện thoại được điện toán hoá. Nó hướng dẫn người gọi đến những...
1900 585853