Nét đẹp Call Agent Vừa qua, tại Chi nhánh Đà Nẵng thuộc Công ty TNHH Minh Phúc đã tổ chức Cuộc thi Nét đẹp Call Agent, thu hút rất...
1900 585853