Hệ thống định tuyến cuộc gọi tự động Trong ngành điện thoại, Phân phối Cuộc gọi Tự động (ACD – Automatic Call Distributor) là một thiết bị hoặc một hệ...
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng,VCTV chính thức khai trương và đi vào hoạt động dịch vụ Call center –...